Okouzlující naučná stezka v Agios Dimitrianos

Oáza krásy a duchovna

Stezka se nachází v idylické vesnici Agios Dimitrianos v okrese Pafos, asi 20 km od města Pafos. Vede v nadmořské výšce asi 550 metrů podél silnice do Panagie. Stezka vznikla společným úsilím kyperské vlády, Evropské unie a městské rady Agios Dimitrianos. Začalo to žádostí obecní rady u Kyperské agentury pro platby na venkov v rámci plánu rozvoje venkova.
Stezka je pojmenována podle přírodních pramenů, které vyvěrají podél trasy a jsou známé jako "Arnie". V roce 2023 byly zahájeny práce na modernizaci a údržbě naučné stezky díky finančním prostředkům z Evropské unie a ve spolupráci s ministerstvem cestovního ruchu.

Popis turistické trasy

Okružní stezka je dlouhá asi 3 až 4,5 kilometru, podle toho, jakou trasu si chodci zvolí. Jednotlivé úseky delší stezky jsou poměrně strmé. Některé schody mohou omezit přístup osobám se zdravotním postižením. Alternativně je možné zvolit kratší trasu o délce 3 km.

Vybavení

Na stezce jsou strategicky rozmístěna různá zařízení, která obohacují zážitky chodců, jako např.:

- Lavičky s vyhlídkami k odpočinku.
- Odpočívadla s výhledem do krajiny
- Odpadkové koše na odpadky
- Směrovky se směrovými informacemi
- toalety
- Kavárna/kavárna
- Dva pavilony se stoly k jídlu a jeden s lavicí.

Během procházky zažijí návštěvníci kouzelné chvíle a na informačních tabulích po cestě se dozvědí informace o stezce a místní flóře.

Stezka začíná u historické vodní nádrže, kterou kdysi místní obyvatelé používali k napájení dobytka. Dnes na tomto místě najdeme půvabné kamenné kopulovité kašny s nádržemi. Před touto kulisou se nachází půvabné, kameny dlážděné náměstí a dále zde jsou:

- stará základní škola přestavěná na jídelnu.
- kanceláře místní rady
- bohatě vybavené dětské hřiště.
- hřiště na boules
- vesnický kostel zasvěcený svatému Dimitrianovi.

O kousek dál se mezi kořeny starého olivovníku nachází malá jeskyně, kde podle legendy žil asketickým životem svatý Dimitrianos. Toto tiché místo zve návštěvníky a poutníky k zapálení svíčky a modlitbě. Dobře viditelná deska poskytuje informace o životě svatého Dimitriana, který je zdokumentován v církevních záznamech a předáván z generace na generaci prostřednictvím místních tradic.

Z tohoto idylického prostředí se dostanete do obecního parku, odkud vede cesta k působivému dřevěnému pavilonu, který harmonicky zapadá do přírodní krajiny. Kamenná kašna po straně a dobře krytý dřevěný stůl vybízejí k posezení a možná i k jídlu.

Cesta pokračuje rovinatými úseky kolem vinic, farem a strmých svahů s bujnými křovinami, keři a občasnými stromy až do oblasti s panoramatickým výhledem. V závislosti na fyzické kondici si pak turisté mohou vybrat mezi kratší a delší trasou. Na delší trase je stoupání dlouhé asi 500 metrů, což si vyžádalo vybudování přírodních schodů ze dřeva a místních kamenů, které turistům usnadňují chůzi.

Na delší trase se turisté setkají s jedinečnými a vydatnými vodními zdroji ve vesnici známými jako "Arnie". V minulosti místní obyvatelé tyto prameny využívali k pití vody, praní prádla, zavlažování polí a napájení zvířat.
Odtud turisté dojdou na druhou křižovatku s kratší a delší trasou. Na delší trase mohou ještě navštívit staletý olivovník, jehož stáří se odhaduje na více než 500 let.
Na konci stezky se návštěvníci mohou pokochat panoramatickým výhledem na vesnici a okolí a poté se vrátit do vesnice s kamennými zdmi, tradičními kamennými domy a úzkými uličkami. Po krátkém odpočinku na stezce se návštěvníci vrátí do výchozího bodu obohaceni o řadu emocí a zážitků. Takové zážitky mohou pomoci vytvořit hlubší vztah k přírodě, duchovnu a našim bližním.

Cíle a úkoly

Hlavním cílem obecní rady Agios Dimitrianos bylo vytvořit tuto horskou stezku jako nástroj k posílení a oživení obce, která v posledních letech postupně upadala. V kombinaci s vytvořením kavárny a dětského hřiště, které splňuje všechna potřebná bezpečnostní opatření, má tento projekt za cíl čelit negativním dopadům odchodu bývalých obyvatel z horských vesnic do měst a podpořit jejich návrat do vlasti, kterou před lety opustili kvůli špatným životním podmínkám.

Tyto projekty mají také pozitivní dopad na cestovní ruch, protože uspokojují potřeby místních i zahraničních návštěvníků. Významně také přispívají k podpoře environmentálního povědomí a pohody.

Poznejte tuto jedinečnou oázu přírody a prozkoumejte bohatou krajinu a poutavou historii. Agios Dimitrianos vás zve k objevování a užívání si!

Přejít nahoru